De aanwending van macro-economische groeimodellen in alternatieve economische situaties
PDF

How to Cite

Rijckeghem, W. (1964). De aanwending van macro-economische groeimodellen in alternatieve economische situaties. JORBEL - Belgian Journal of Operations Research, Statistics, and Computer Science, 4(4), 3-13. Retrieved from https://www.orbel.be/jorbel/index.php/jorbel/article/view/24

Abstract

Dit aritkel is gewijd aan het onderzoek van alternatieve economische situaties en de verschillende groeimodellen welke er kunnen op worden toegepast. Hoewel de modellen welke we zullen ontwikkelen niet als werkelijk nieuw kunnen beschouwd worden,vertegenwoordigen zij toch een bescheiden poging om weg te geraken van de gangbare 'onlooker approach' welke zo sterk door Prof. Frisch werd bekritiseerd (1). Meer bepaald, zullen we vergelijkingen invoeren waarin een zekere graad van monetair onevenwicht evenals een zekere graad van onevenwicht op de arbeidsmarkt worden toegelaten. Daarna zullen we overgaan tot het bepalen van de optimale constellatie van deze onevenwichten door een gegeven voorkeursfunctie te maximaliseren.

PDF