Dispersion naturelle - Réglage - Tolérances et déchets
PDF

How to Cite

Heyvaert, A. (2020). Dispersion naturelle - Réglage - Tolérances et déchets. JORBEL - Belgian Journal of Operations Research, Statistics, and Computer Science, 2(1), 3-6. Retrieved from https://www.orbel.be/jorbel/index.php/jorbel/article/view/537

Abstract

Construction simple d’un abaque linéaire permettant de déterminer les liaisons existant entre la dispersion naturelle, le réglage de la machine, les tolérances et le pourcent de déchet.

Eenvoudige constructie van een rechtlijnige rekentabel welke toelaat het verband te bepalen dat bestaat tussen de natuurlijke spreiding, de machineregeling, de toleranties en het percent afval.

PDF